مبانی و پیشینه تحقیق اثر شدت تمرين بر اجراي تصميم بازيکنان باتجربه ي تنيس روي ميز

دسته بندي : کتاب » خانه و خانواده

1-2- مقدمه.................................................................................................................. 11

2-2- بخش اول: مفاهيم نظري تحقيق.............................................................................. 11

1-2-2-تصميم­گيري..................................................................................................... 11

2-2-2- تصميم­گيري در محيط­هاي ورزشي..................................................................... 12

3-2-2- مدل­سازي شناختي............................................................................................ 14

4-2-2- انتخاب ابزار مناسب براي کار............................................................................. 15

5-2-2- مدل­هاي نمونه برداري زنجيره­اي تصميم گيري..................................................... 18

6-2-2- سنجش............................................................................................................ 19

7-2-2-ديگر فرايندهاي شناختي..................................................................................... 21

8-2-2- پيش بيني­ها و کاربردهاي مدل­هاي نمونه برداري زنجيره­اي.................................... 23

9-2-2-مدلي از تصميم گيري در ورزش.......................................................................... 23

10-2-2-مدل سازي تصميم گيري.................................................................................. 25

11-2-2-تصيم گيري ذاتي و تحليلي............................................................................... 30

3-2-تمرين و پيامدهاي متعاقب آن.................................................................................. 30

1-3-2- خستگي........................................................................................................... 31

2-3-2- گليکوليز.......................................................................................................... 32

3-3-2- خستگي مرکزي................................................................................................ 33

4-3-2- خستگي محيطي................................................................................................ 34

5-3-2- الگوهاي خستگي.............................................................................................. 34

4-2- تمرين و ارتباط عملکرد شناختي با انگيختگي........................................................... 35

5-2- بخش دوم: مروري بر ادبيات تحقيق........................................................................ 36

1-5-2- مشکلات موجود در طرح هاي تحقيقي................................................................ 36

2-5-2- تصميمات «چه» و «چگونه» در تنيس روي ميز....................................................... 38

3-5-2- تبحر در ورزش ها............................................................................................. 39

4-5-2- ادراک............................................................................................................. 40

5-5-2- دانش پايه......................................................................................................... 42

6-5-2- اجراي مهارت حرکتي....................................................................................... 43

7-5-2- تصميم­گيري در ورزش­ها................................................................................... 44

8-5-2- تصميم­گيري در فوتبال...................................................................................... 47

9-5-2- اثرات تمرينِ منجر به انگيختگي روي زمان عکس العمل........................................ 49

10-5-2- تمرينات کوتاه مدت....................................................................................... 50

11-5-2- تصميم گيري تحت وضعيت هاي فشار فيزيولوژيکي............................................ 51

12-5-2- ديگر تحقيقات مربوط به تصميم­گيري و اجرا..................................................... 57

6-2- جمع­بندي و نتيجه­گيري......................................................................................... 59

 

 

فهرست منابع:

الف) منابع فارسي............................................................................................................. 95

ب) منابع لاتين............................................................................................................... 95

 

 

 

 

 

 -2) مقدمه

     پژوهش حاضر به دنبال بررسي اثر تمرين بر اجراي تصميم بوده و همچنانکه پيش از اين ذکر شد تصميم­گيري بعد از ادراک و قبل از عمل اتفاق مي­افتد، لذا در هنگام عملکردهاي ماهرانه اهميتِ حياتي دارد. اين اهميت در  قسمت بيان مسئله و ضرورت تحقيقِ  فصل قبل توضيح داده شد، در اين فصل به منظور آگاهي بيشتر با روندهاي تصميم­گيري، عوامل مؤثر بر آن و  بهره­گيري هر چه بهتر و بيشتر از ادبيات اين تحقيق، مباحث در دو بخش تنظيم و ارائه  مي­گردد.

بخش اول شامل مفاهيم اساسي و نظري تحقيق همچون تصميم­گيري، مدل تصميم­گيري در ورزش، تمرين، خستگي، رابطه تمرين با  انگيختگي و تئوري­هاي مربوط به انگيختگي و اجرا
مي­باشد. در بخش دوم مختصري از سوابق پژوهشي تحقيق در زمينه­هاي بنيادي(آزمايشگاهي) و ميداني مرور  مي­شود.

2-2) بخش اول: مفاهيم نظري تحقيق

1-2-2) تصميم­گيري

 بر مبناي مدل پردازش اطلاعات تصميم­گيري جزئي از مدل پردازش اطلاعات بوده که بعد از ادراک و قبل از عمل اتفاق مي­افتد و کاربرد آن در اينست که «ما چگونه از ادراک و تجربيات گذشته براي تعيين اينکه در هر شرايطي چه کاري انجام دهيم، استفاده مي­کنيم» (حمايت­طلب، 1386). بنابراين طبق مدل پردازش اطلاعات قبل از اينکه يک حرکت ورزشي بتواند اجرا شود، اطلاعات موجود در محيط به وسيله فرد فراهم شده، توسط سيستم عصبي مرکزي پردازش شده، دانش پايه در دسترس قرار گرفته و آنگاه يک تصميم اتخاذ و اجرا مي شود.

 بنابراين در حين اجراي ورزشي در دنياي واقعي، ورزشکاران تنها نبايد تکاليف حرکتي را اجرا کنند، بلکه آنها همچنين بايد تصميم بگيرند که کي، کجا و در چه جهتي تکاليف را اجرا کنند (بنجامين سيبلي، جنيفر اتناير، 2004). از اين­رو اگرچه استفاده از جمله­هاي «انجام کار در جهت و زمان مناسب» و يا «خوب بازي را خواندن» براي بيان تصميم­گيري مناسب هستند اما اين جملات دقت کمي دارند (حمايت­طلب، 1386). در تعريفي ديگر باربارا نپ (1963) بيان مي­دارد که تصميم­گيري عبارتست از اينکه «بدانيم کدام تکنيک را در هر موقعيت خاص بکار ببريم». فارغ از در نظر گرفتن هر تعريفي براي تصميم­گيري پيداست که توانايي دانستن اينکه ما در موقعيت­هاي متفاوت چه کاري بايد انجام دهيم، در حين انجام اعمال ورزشي امري حياتي است(حمايت­طلب، 1386). براي درک بهتر موضوع  ارائه مدلي که بتواند چگونگي روند تصميم­گيري در ورزش را نشان دهد، ضروري مي­نمايد.

 2-2-2) تصميم گيري در محيط هاي ورزشي

حوزۀ ورزش به چندين دليل يک فرصت و مجال ممتاز را براي مطالعۀ تصميم­گيري فراهم مي­کند. در حيطۀ تصميم­گيري­هاي ورزشي تعدادي از عوامل مختلف تصميمي ( مربيان ، بازيکنان و غيره) تکاليف تصميمي ( صدا کردن در بازي ، واگذاري توپ و ...) و زمينه­هاي تصميمي (در حين بازي ، در حين زمان استراحت و ...) وجود دارند. اين موضوع به نوبۀ خود اين شانس را فراهم مي­کندکه تنوعي از طرح­هاي جالب را بيازماييم. در عين حال هر ترکيبي از فاکتورهاي بالا يک برهم­کنش منحصر به فرد از عناصر مهم ايجاد مي­کند که راه اتخاذ تصميمات را تحت تأثير قرار مي­دهد. در چنين شرايطي آيا مي­توانيم بگوييم کدام ترکيب از تصميمات ورزشي مطالعۀ آنها را سودمند مي­سازد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسته بندی: کتاب » خانه و خانواده

تعداد مشاهده: 1279 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

تعداد صفحات: 65

حجم فایل:741 کیلوبایت

 قیمت: 18,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • محتوای فایل دانلودی:
  -2) مقدمه
  پژوهش حاضر به دنبال بررسي اثر تمرين بر اجراي تصميم بوده و همچنانکه پيش از اين ذکر شد تصميم¬گيري بعد از ادراک و قبل از عمل اتفاق مي¬افتد، لذا در هنگام عملکردهاي ماهرانه اهميتِ حياتي دارد. اين اهميت در قسمت بيان مسئله و ضرورت تحقيقِ فصل قبل توضيح داده شد، در اين فصل به منظور آگاهي بيشتر با روندهاي تصميم¬گيري، عوامل مؤثر بر آن و بهره¬گيري هر چه بهتر و بيشتر از ادبيات اين تحقيق، مباحث در دو بخش تنظيم و ارائه مي¬گردد.
  بخش اول شامل مفاهيم اساسي و نظري تحقيق همچون تصميم¬گيري، مدل تصميم¬گيري در ورزش، تمرين، خستگي، رابطه تمرين با انگيختگي و تئوري¬هاي مربوط به انگيختگي و اجرا
  مي¬باشد. در بخش دوم مختصري از سوابق پژوهشي تحقيق در زمينه¬هاي بنيادي(آزمايشگاهي) و ميداني مرور مي¬شود.
  2-2) بخش اول: مفاهيم نظري تحقيق
  1-2-2) تصميم¬گيري
  بر مبناي مدل پردازش اطلاعات تصميم¬گيري جزئي از مدل پردازش اطلاعات بوده که بعد از ادراک و قبل از عمل اتفاق مي¬افتد و کاربرد آن در اينست که «ما چگونه از ادراک و تجربيات گذشته براي تعيين اينکه در هر شرايطي چه کاري انجام دهيم، استفاده مي¬کنيم» (حمايت¬طلب، 1386). بنابراين طبق مدل پردازش اطلاعات قبل از اينکه يک حرکت ورزشي بتواند اجرا شود، اطلاعات موجود در محيط به وسيله فرد فراهم شده، توسط سيستم عصبي مرکزي پردازش شده، دانش پايه در دسترس قرار گرفته و آنگاه يک تصميم اتخاذ و اجرا مي شود.
  بنابراين در حين اجراي ورزشي در دنياي واقعي، ورزشکاران تنها نبايد تکاليف حرکتي را اجرا کنند، بلکه آنها همچنين بايد تصميم بگيرند که کي، کجا و در چه جهتي تکاليف را اجرا کنند (بنجامين سيبلي، جنيفر اتناير، 2004). از اين¬رو اگرچه استفاده از جمله¬هاي «انجام کار در جهت و زمان مناسب» و يا «خوب بازي را خواندن» براي بيان تصميم¬گيري مناسب هستند اما اين جملات دقت کمي دارند (حمايت¬طلب، 1386). در تعريفي ديگر باربارا نپ (1963) بيان مي¬دارد که تصميم¬گيري عبارتست از اينکه «بدانيم کدام تکنيک را در هر موقعيت خاص بکار ببريم». فارغ از در نظر گرفتن هر تعريفي براي تصميم¬گيري پيداست که توانايي دانستن اينکه ما در موقعيت¬هاي متفاوت چه کاري بايد انجام دهيم، در حين انجام اعمال ورزشي امري حياتي است(حمايت¬طلب، 1386). براي درک بهتر موضوع ارائه مدلي که بتواند چگونگي روند تصميم¬گيري در ورزش را نشان دهد، ضروري مي¬نمايد.
  2-2-2) تصميم گيري در محيط هاي ورزشي
  حوزۀ ورزش به چندين دليل يک فرصت و مجال ممتاز را براي مطالعۀ تصميم¬گيري فراهم مي-کند. در حيطۀ تصميم¬گيري¬هاي ورزشي تعدادي از عوامل مختلف تصميمي ( مربيان ، بازيکنان و غيره) تکاليف تصميمي ( صدا کردن در بازي ، واگذاري توپ و ...) و زمينه¬هاي تصميمي (در حين بازي ، در حين زمان استراحت و ...) وجود دارند. اين موضوع به نوبۀ خود اين شانس را فراهم مي¬کندکه تنوعي از طرح¬هاي جالب را بيازماييم. در عين حال هر ترکيبي از فاکتورهاي بالا يک برهم¬کنش منحصر به فرد از عناصر مهم ايجاد مي¬کند که راه اتخاذ تصميمات را تحت تأثير قرار مي¬دهد. در چنين شرايطي آيا مي¬توانيم بگوييم کدام ترکيب از تصميمات ورزشي مطالعۀ آنها را سودمند مي¬سازد